קטיף בשדות חקלאיים


14/01/2016 08:58:00

פעילות לקט בשדות חקלאיים

פעילות לקט בשדות חקלאיים

מחלקת הלקט היא פעילות ייחודית לארגון לקט ישראל, במסגרתה אוספים אלפי מתנדבים מאות אלפי
טונות של יבול חקלאי שנותר במטעים, בשדות ובפרדסים. יבול שלולא האיסוף, היה מועבר להשמדה.
הפירות והירקות שנאספים ממאות משקים חקלאיים ובתי אריזה ברחבי הארץ מאוחסנים בחדרי
הקירור של הארגון, משם הם מועברים למאות עמותות התומכות בנזקקים בכל רחבי הארץ.

מאפייני ההתנדבות בפעילות הלקט

ההתנדבות בלקט הינה פעילות המתבצעת באזורים שונים ומגוונים ברחבי הארץ.
בגלל המאפיינים הייחודיים של פרויקט זה יש ליצור קשר ולתאם את מקומות ההגעה להתנדבות, את שעות ואת כמות המתנדבים אשר יכולים להגיע.

ההתנדבות בלקט הינה קבוצתית והיא מתבצעת בימים א'-ה' בלבד.

מידי יום שישי אחרון של כל חודש,ניפגש לקטיף מיוחד בנהלל, הקטיף מתקיים בין השעות 08:00-12:00

  

הקטיף הקרוב:

נעדכן בהקדם.

 


Galleriffic | Custom layout with external controls