יעד לשנת העשור
(בקמפיין המקוון)
10 מיליון מנות יבול טרי.

עד כה נאספו:
19,054,620

מנות יבול טרי
פרויקטים מיוחדים


29/12/2010 10:44:00

התנדבות בפרויקטים מיוחדים כחלק ממערך הפעילות במחלקות השנות של הארגון

בנוסף למחלקות השונות של הארגון אשר פועלות על בסיס קבוע ובמהלך כל ימות
השנה, מפעיל לקט ישראל יוזמות ופרויקטים על בסיס עונתי, על פי צרכים שעולים.

אריזות מזון לחיילים
אריזות מזון למשפחות נזקקות
מבצע "סיירת תפוז"
סיוע משרדי

הפעילות הינה על פי צרכי הארגון ושילוב המתנדבים נעשה על פי ניסיונו המקצועי והרקע
האישי של כל מתנדב.

Galleriffic | Custom layout with external controls