הצטרפו אלינו ב

דוחות כספיים


29/07/2015 17:10:00

לקט ישראל מתנהל בשקיפות מלאה ופתוח לכל ארגון או אדם פרטי המבקשים לתמוך בפעילות על בסיס קבוע או באופן חד פעמי.

ארגון לקט ישראל הינו גוף עצמאי ובלתי תלוי.

תקציב הארגון מבוסס רובו ככולו מתרומות מהמגזר העסקי, קרנות, פדרציות ותורמים פרטיים

בארץ ובעולם. לקט ישראל מתנהל בשקיפות מלאה ופתוח לכל ארגון או אדם פרטי המבקשים

לתמוך בפעילות על בסיס קבוע או באופן חד פעמי.

אנו מאמינים שההצלחה שלנו כארגון גג לאיסוף ,רכישה והפצת עודפי מזון מחייבת אמון

מלא, כנות, מקצוענות ויושרה. כך נוכל לייצר יחד עשייה משמעותית, רחבה ויציבה, שתוכל

להעניק סיוע מרבי ולהביא לשינוי.

כחלק מהשקיפות בה אנו דוגלים, מצאנו לנכון לחשוף את פרטי ההתנהלות הכספית של

הארגון, וכן את הדוחות הכספיים והמאזנים, המבוקרים על ידי משרד רואה החשבון של הארגון.

דוח מילולי לדוחות כספיים 2014

דוחות כספיים 2014

דוחות כספיים 2013

דוח חצי שנתי ינואר עד יוני 2013 

דוחות כספיים 2012 

דוח דירוג מידות                                                                           

אישור ניהול תקין של הארגון אצל רשם העמותות


אישור על רישום לקט ישראל(ע"ר) אצל רשם העמותות

אישור התרומה ללקט ישראל כהוצאה מוכרת - ע"פ סעיף 46א לפקודת מס הכנסה 

לקבלת דוחות כספיים שנתיים משנים עברו, נא ליצור קשר במייל עם מיקי ברנדט mickeyb@leket.org


Galleriffic | Custom layout with external controls