איך אפשר לתרום


01/07/2013 11:21:00

התרומות ללקט ישראל הם בכמה אפשרויות: יש תרומה כספית, תרומת זמן אישי, תרומת מזון ועוד דרכים נוספות על מנת לסייע לנקקים.


Galleriffic | Custom layout with external controls