הצטרפו אלינו ב

הצטרפו אלינו ב

מחלקות הארגון


09/02/2014 12:18:00

המחלקות והפרויקטים השונים אשר מפעיל ארגון לקט ישראל להצלת מזון והעברתו למאות עמותות לנזקקים ברחבי הארץ.


Galleriffic | Custom layout with external controls